Tuesday, July 12, 2011

Jubilejas!

For English, please scroll down a bit!
------------------------------------------------------
Būdami atpakaļ latviešos, ir no vienas vietas svinības; kāzas, dzimšanas dienas, vārda dienas, A.S.V. svētku dienas un kāzu jubilejas, jau sākot ar pirmo dienu pēc ielidošanas. Izlidojām no Francijas piektdien, 26. jūnijā un pēc Parīzes piedzīvojumiem bijām sarunājuši lidojumu cauri Amsterdamai. Viss gāja gludi līdz ielidojot Atlantā mūs draudēja mainīt maršrutu uz Našvili jo Atlantā esot baigās vētras. Tomēr bencīna trūkuma dēļ atļāva nolaisties ATL un steidzīgi devamies savākt mūsu koferus lai būtu gatavībā muitai. Skaidrojām muitniekam, ka tagad dzīvojam Francijā, un muitnieks prasīja ,,how's that going for you?” tad mūs vicināja tālāk. Nodevām koferus un pēc nosēdēšanas lidmašīnā stundu gaidot negaisa beigas, izlidojām uz Detroitu, kur ielidojām vienos no rīta. Laura vecpaps bija atbraucis mums pretīm un līdz četriem sestdienas rītā bijām gultā Kalamazū. Tomēr Laurīts izdomāja, ka laiks celties un bija raibs rīts. 

Lauris ar māsīcu
 Un tanī vakarā sākās svinības! Vispirms ieradās mūsu koferi, kuŗi paspēja pazust Atlantā pēc mēs tos nodevām atpakaļ pēc muitas. Sekoja viesības, kuŗas rīkoja Laura vecpaps un vecmāte lai apsveiktu mūs ierodoties un pa godu viņu kāzu jubilejai; viņi kāzas svinēja pirms četrdesmit gadiem 26. jūnijā Kalamazū, Mičiganā. Bija sabraukuši Kalamazū, Grand Rapida, Gaŗezera un vietējie radi, un Lauris ciemojās ar saviem brālēniem, māsīcu un mazo Viju. Atzīmējām arī Lauŗa krustmātes un Ryan 7. kāzu jubilēju. Trīs dienas vēlāk, 29. jūnijā bija manu vecāku kāzu jubileja. 1983. gadā tos salaulāja Ciānas baznīcā, Čikagā, Ilinojā.

Pārsteigumam sabraukušie viesi
Tieši tanī vakarā Laura krustmāte bija sarīkojusi pārsteiguma vakariņas Laura Kalamazū vecvecāku kāzu jubilējai par godu (par kuŗu viņi nezināja, kad rīkoja viesības sestdien) kur sabrauca viņu radi un tuvie draugi no pat Detroitas un Milvokiem. Viesības tika rīkotas četras dienas vēlāk lai dēls Matīss ar Indru varētu piedalīties, un viņi tik tanī dienā ieradās Mičiganā. Pārsteigums izdevās. Kaut abi brīnijās kā es ,,uzstājos,” ka man vajagot uz resturantu braukt nevis ēst jaukas vakariņas mājās un pukojās, ka Matīss ar Indru kā tik iebraukuši Kalamazū tūlīt devās tālāk ,,uzdzīvot ar draugiem,” beigās tie paši ieteica Cosmo's resturantu kur gaidija visi viesi. Ļoti jauks vakars, ļoti nozīmīga jubilēja, un liels prieks, ka visi trīs varējām būt klāt to atzīmēt ar ģimeni.
--------------------------------------------------------------------
Having been back in the US over two weeks now, I feel like it has been one big party! A wedding, birthdays, name days, American holidays and wedding anniversaries, everything began the day we landed. We flew out of Clermont on the 26th of June, and after our CDG/ORLY adventure, we decided to fly through Amsterdam. Everything went smoothly until we began our descent into Atlanta, when the pilot announced we may have to divert to Nashville. Due to fuel levels they relented, but the storm had all flights delayed, some even cancelled. We collected our suitcases and entered customs, where the agent only asked if we are living in France now, then wanted to know "how's that going for you?" before waving us on. We rechecked our bags, boarded our flight, sat on the runway for an hour, then finally flew the last leg to Detroit, where Roberts's dad was waiting for us. Sadly, our suitcases were not. Nevertheless, by 4am Saturday morning we were in bed, although Lauris promptly decided that was a good time to wake up…

And then began the parties; Roberts's parents threw the first in honor of our arrival and to commemorate their wedding anniversary. Their wedding was forty years ago on the 26th of June in Kalamazoo, MI. Guests came from Kalamazoo, Grand Rapids, Gaŗezers and the area, and Lauris had a great time with his cousins and little Vija. We also celebrates Lauris's godmother and Ryan's 7th wedding anniversary. Three days later was my parent's wedding anniversary; in 1983 they were married in Chicago, IL.

On the same evening Lauris's godmother had organized a surprise dinner in honor of their parent's 40th wedding anniversary, which thankfully was a complete surprise; this is why we celebrated Saturday evening as well. This time guests arrived from Detroit and Milwaukee as well. The party was organized a few days after the anniversary in order for Matīss, Roberts's brother and his friend Indra to fly in from Latvia. I'm glad the surprise worked out, although Roberts's parents wondered why Matīss took off for a friend's house soon after arriving, and why I was so intent on going to a restaurant when they had a nice dinner at home planned. In any case, in the end we managed to get them to suggest the restaurant, Cosmo's, where all the guests were waiting, and we spent a very pleasant evening with family from near and far.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...